L’ajudem a estalviar diners planificant el pagament dels seus impostos i a conèixer el seu negoci portant la seva comptabilitat a mida.

Organización Bonet

Àrea Fiscal, Comptabilitat i Mercantil

L’assessorament i la planificació fiscal adequats contribueixen al creixement, la inversió i l’estalvi. La comptabilitat a mida de cada empresa li permet conèixer l’evolució del negoci, les seves fortaleses i debilitats, i contribueix a adoptar les decisions més encertades en cada moment.

Impostos i Fiscalitat

 • Estudi sobre opcions de tributació: Estimació Directa Normal, Estimació Directa Simplificada, estimació objectiva per mòduls.
 • Presentació de declaracions de renda, declaracions de patrimoni, impost de societats, impost sobre el valor afegit IVA, pagament fraccionat a compte IRPF, retencions sobre lloguers, operacions intracomunitàries, declaració anual d’operacions amb tercers.
 • Presentació d’altes, baixes i modificació d’obligacions fiscals i de l’Impost sobre activitats econòmiques davant l’Agència Tributària.
 • Liquidació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Liquidació de l’impost de successions i donacions.
 • Recursos i escrits davant l’Agència Tributària, TEAR, Agència Tributària de les Illes Balears, etc.
 • Assistència i representació en Inspeccions Tributàries i de Gestió de Tributs.

Comptabilitat

 • Assessorament en matèria comptable.
 • Elaboració de plans comptables.
 • De comptabilitats.

Assessorament Mercantil

 • Elaboració i presentació de comptes anuals d’entitats.
 • Assistència Jurídica a Societats Mercantils: convocatòries de Juntes, redacció d’actes, memòries i certificacions.
 • Diligència de llibres comptables en Registre Mercantil.
 • Constitució d’empreses. Redacció d’estatuts i projectes d’organització administrativa-comptable.
 • Estudis Comercials i de Producció. Projectes de control de costos.
 • Dictàmens pericials i valoració d’empreses.

Necessita assessorament Fiscal?

Si ho prefereix, l’atendrem personalment per aclarir els seus dubtes. Deixi’ns les seves dades i contactarem amb vostè en breu.
Contactar

El nostre equip en
Àrea Fiscal, Comptabilitat i Mercantil

 • Vicenç Batle Mercé

  Economista. Màster en Hisenda Pública
 • Rosa Figuerola Rivadeneira

  Tècnic Comptable
 • Beatriz Tena Morales

  Tècnic Comptable
 • Yolanda Torres Amorós

  Tècnic Comptable