L’ajudem a evitar conflictes legals, defensant els seus interessos tant a nivell particular com empresarial.

Organización Bonet

Àrea Jurídica, Advocats

Abans de prendre decisions importants a nivell legal és convenient assessorar-se per prevenir conflictes. I en cas de produir-se un conflicte legal o contractual l’ajudem a defensar els seus interessos, tant en la fase prèvia a una demanda judicial, com davant un conflicte judicial.

Laboral

 • Assessorament jurídic en matèria laboral i de Seguretat Social.
 • Reclamacions per acomiadament i altres causes d’extinció del contracte.
 • Reclamacions de salaris i altres drets.
 • Impugnació de sancions disciplinàries.
 • Reclamació en matèria de vacances.
 • Demandes en matèria de classificació professional.
 • Reclamacions en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Procediments de conflicte col·lectiu.
 • Tutela de Drets Fonamentals.
 • Processos en matèria de pensions de la Seguretat Social.

Civil i Mercantil

 • Assessorament jurídic en matèria civil i mercantil.
 • Redacció de contractes d’arrendament de locals i indústria.
 • Redacció de contractes de traspàs de negoci.
 • Reclamacions de deutes, morositat.
 • Processos de divorci i pensions d’aliments i compensatòries.
 • Assessorament a entitats sense ànim de lucre, associacions i fundacions.
 • Demandes de desnonament per falta de pagament.
 • Reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis.
 • Processos en matèria de propietat horitzontal.
 • Processos d’accidents de trànsit.
 • Processos en matèria de societats mercantils.
 • Assistència a Juntes de Socis.

Contenciós-Administratiu

 • Assessorament jurídic en matèria contenciosa administrativa.
 • Impugnació de sancions administratives.
 • Impugnació en matèria de Seguretat Social i estrangeria.
 • Recursos en matèria tributària.

Necessita assessorament jurídic?

Si ho prefereix, l’atendrem personalment per aclarir els seus dubtes. Deixi’ns les seves dades i contactarem amb vostè en breu.
Contactar

El nostre equip en
Àrea Jurídica, Advocats

 • José Javier Bonet Llull

  Graduat Social i advocat. Assessor laboral
 • Miguel Angel Ramis Mercadal

  Advocat.
  Col·legiat 3.881