L’ajudem a estalviar diners planificant el pagament dels seus impostos i a conèixer el seu negoci portant la seva comptabilitat a mida.

Organización Bonet

Àrea Fiscal, Comptabilitat i Mercantil

L’assessorament i la planificació fiscal adequats contribueixen al creixement, la inversió i l’estalvi. La comptabilitat a mida de cada empresa li permet conèixer l’evolució del negoci, les seves fortaleses i debilitats, i contribueix a adoptar les decisions més encertades en cada moment.

Impostos i Fiscalitat

 • Estudi sobre opcions de tributació: Estimació Directa Normal, Estimació Directa Simplificada, estimació objectiva per mòduls.
 • Presentació de declaracions de renda, declaracions de patrimoni, impost de societats, impost sobre el valor afegit IVA, pagament fraccionat a compte IRPF, retencions sobre lloguers, operacions intracomunitàries, declaració anual d’operacions amb tercers.
 • Presentació d’altes, baixes i modificació d’obligacions fiscals i de l’Impost sobre activitats econòmiques davant l’Agència Tributària.
 • Liquidació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Liquidació de l’impost de successions i donacions.
 • Recursos i escrits davant l’Agència Tributària, TEAR, Agència Tributària de les Illes Balears, etc.
 • Assistència i representació en Inspeccions Tributàries i de Gestió de Tributs.

Comptabilitat

 • Assessorament en matèria comptable.
 • Elaboració de plans comptables.
 • De comptabilitats.

Assessorament Mercantil

 • Elaboració i presentació de comptes anuals d’entitats.
 • Assistència Jurídica a Societats Mercantils: convocatòries de Juntes, redacció d’actes, memòries i certificacions.
 • Diligència de llibres comptables en Registre Mercantil.
 • Constitució d’empreses. Redacció d’estatuts i projectes d’organització administrativa-comptable.
 • Estudis Comercials i de Producció. Projectes de control de costos.
 • Dictàmens pericials i valoració d’empreses.

Necessita assessorament Fiscal?

Si ho prefereix, l’atendrem personalment per aclarir els seus dubtes. Deixi’ns les seves dades i contactarem amb vostè en breu.
Contactar

Nuestro equipo en
Área Fiscal, Contabilidad y Mercantil

 • Vicenç Batle Mercé

  Economista. Master en Hacienda Pública
 • Rosa Figuerola Rivadeneira

  Técnico Contable
 • Beatriz Tena Morales

  Técnico Contable
 • Yolanda Torres Amorós

  Técnico Contable

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació de l'Usuari i realitzar anàlisis estadístiques sobre la seva utilització. Si continua navegant es considerarà que accepta la totalitat de condicions de la POLÍTICA DE COOKIES. Premeu D'acord per deixar de visualitzar aquest missatge. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cerrar